GezinZicht

Home


klimmendaal_logo.jpg

RMC Groot Klimmendaal en ViaReva gaan samen verder als Klimmendaal. We zijn druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website op www.klimmendaal.nl. Hartelijk dank voor uw geduld.

Op weg naar eigen kracht.
 Hartelijk welkom op de website van ViaKids 

De website ViaKids is ontwikkeld voor ouders van kinderen en jongeren die revalideren binnen ViaReva. Vanzelfsprekend hopen wij dat de omgeving van het kind en andere geinteresseerden ook nuttige informatie op deze site vinden.

Als ouder heeft u waarschijnlijk veel vragen. Deze vragen kunnen uiteen lopen van vragen over het revalidatieproces en de ontwikkeling van uw kind tot vragen over wettelijke regelingen en de aanschaf van hulpmiddelen. Uiteraard kunt u met vragen altijd terecht bij de medewerkers van ViaReva. Daarnaast geven we u op deze website veel informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals diagnoses, onderzoek en behandeling en hulpmiddelen en recreatie. Ook vindt u hier praktische tips en suggesties.

Om goed te kunnen aansluiten op de informatiebehoefte van ouders is de site in samenwerking met verschillende ouders samengesteld. Voor de jonge revalidanten in ons centrum (tot 12 jaar) hebben we een persoonlijke informatiemap ontwikkeld: de ViaKidsGids. Deze map heeft globaal dezelfde indeling als deze website. Alle informatie die u krijgt van ViaReva, andere organisaties of die u van deze website download, kunt u in de informatiemap voegen. We hopen u daarmee op het juiste moment van de juiste informatie te kunnen voorzien.

Uiteraard zijn uw suggesties en aanvullingen van harte welkom, u kunt ons bereiken op viakids@viareva.nl.
We wensen u en uw kind een prettige en leerzame revalidatieperiode toe bij ViaReva.

Kinder- en jeugdteam ViaReva 

Het Laatste Nieuws

Oudercafe ViaReva jeugdteam

Op 12 januari heeft er een ouderavond plaatsgevonden voor ouders wiens kind in behandeling is bij ViaReva op de polikliniek of de school het Kroonpad. Zie bij Nieuws verschillende tips die besproken zijn.

Meldpunt Zorg om Lichamelijke Handicap

Via de BOSK is er een meldpunt tot stand gebracht. Voor mensen met een lichamelijke handicap verandert er veel. Met de grote hervormingen in zorg, onderwijs, werk en jeugd is het niet vanzelfsprekend dat zij de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Er wordt op zoveel plekken en op zoveel gebieden tegelijk veranderd, dat niemand weet waar de veranderingen goed uitpakken en waar mensen in de knel komen. Dit meldpunt brengt in kaart waar het goed gaat en waar slecht. Door individuele ervaringen te verzamelen, wordt de impact van de hervormingen geïnventariseerd. Uw ervaringen kunt u delen met: Meldpunt Zorg om Lichamelijke Handicap https://meldpuntzorgomlichamelijkehandicap.nl/

Gift aan het jeugdteam

Bijzondere gift voor het jeugdteam! Hoe bijzonder is dit! Een revalidatie traject binnen ViaReva voor de zoon van hun vrienden, maakte dat een Australische familie een gift van €50,- aan het jeugdteam heeft geschonken. Aan de andere kant van de wereld wordt met onze zorg en inzet meegedacht! Wij willen de familie Bussing van harte danken voor dit mooie gebaar. Jeugdteam ViaReva.

Facebook pagina

Als ViaReva jeugdteam hebben we nu ook een eigen Facebook pagina! Zie voor meer info bij nieuws of contact.

CliniClowns

Van 17 mei tot en met 7 oktober 2014 reist CliniClowns door het land met de voorstelling Circus Boemtata. Zie voor meer info bij nieuws.

Spelen op de iPad

Bernica kan nu lekker op haar iPad spelen!

Lees verder >>

'Dit ben ik, Amy!'

Bijzonder kinderboek: 'Dit ben ik, Amy!' geschreven door Mayke Nieuwenhuis.

Lees verder >>

Gebruik van iPads en apps binnen de therapie

Sinds kort worden er op Het Kristal (Het Kroonpad en de therapeutische peutergroepen) iPads gebruikt ter ondersteuning van de therapie en het onderwijs. Lees verder voor leuke tips voor zinvolle apps voor thuis op de iPad!

Lees verder >>